Üldinfo

Viljandi Päevakeskus

Aadress: Tallinna tn.5, 71020 Viljandi (Sakala Keskus, II korrus)


Juhataja Marek Mumm
Telefon: 433 3940
e-post: vpk@viljandi.ee

Koduteenuste osakonna juhataja Tiiu Kurvits

Telefon: 433 3940, 57809007
e-post: vpk-hooldus@viljandi.ee


Huvitegevuse juht Evi Veskimäe

Telefon: 433 3940, 57822679

 

Viljandi Päevakeskus on toitlustamist, eakohast tegevust ning sotsiaalteenuseid võimaldav eakate ja puuetega inimeste päevakeskus. 

 

print